Latest stories

  • Motivasyonunuzu Arttıracak En Önemli 5 Madde

    Ders çalışırken, işte çalışırken ya da bir şeyleri başarmak isterken, bazen modumuz düşük olup canımız hiçbir şey istemeyebiliyor. Sonuç olarak hepimiz insanız ve bir şeyi başarmak isterken doğrudan ve hızlı bir şekilde ona ulaşamayız. Aşamalardan geçmemiz ve bir şeyi başarmak için tabandan başlamak gerekiyor. Peki nedir bu motivasyon düşüklüğü ya da ne sebep olur buna? More